Over SOOB

Binnen SOOB zijn zowel wergevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd.
Het belang van de sector, bedrijven en werknemers staat altijd voorop.

Werknemersorganisaties:
FNV Transport en Logistiek
CNV Vakmensen

Werkgeversorganisaties:
Transport en Logistiek Nederland
Vereniging Verticaal Transport

Om haar doelstellingen te bereiken werkt SOOB samen met Sectorinstituut Transport en Logistiek voor
de uitvoering hiervan.