Toelichting Opleiden in 2021 met SOOB-subsidie

Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen aan in het subsidie-aanbod en reglementen.

 

 1. Belangrijke aanpassingen:
 • De VCA-opleidingen (zowel die van 2 dagdelen als 4 dagdelen) zijn geplaatst onder de categorie branche-examinerend. Dat betekent dat de VCA opleidingen vanaf 1 januari 2021 alleen gesubsidieerd worden als zij worden afgesloten met het examen VCA. En het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke SOOB gecertificeerde exameninstelling.
  • 73153 - Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen U05-2
  • 73154 - Basisveiligheid VCA - 4 dagdelen U05-2
 • Voor de opleidingen Vakbekwaamheid 1, 2 en 3 (Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer) worden vaste subsidiebedragen gehanteerd. Deze opleidingen vindt u onder de categorie “Basiskwalificatie CGV vakbekwaamheid”

Dit is op dezelfde wijze als de categorie branchekwalificerende opleidingen, namelijk op basis van de gemiddelde opleidingskosten. Deze opleidingen worden veel via e-learning aangeboden en/of in één pakket zodat de subsidiabele uurprijs lastig te berekenen is.

 • De opleiding voor het ECOL certificaat van vakbekwaamheid voor machinist mobiele kraan komt ook in aanmerking voor SOOB-subsidie. ECOL staat voor European Crane Operators Licence. Het ECOL-certificaat is gelijkwaardig aan het TCVT – certificaat Machinist Mobiele Kraan W4-01, hiervoor hebben TCVT RA en ECOL de ‘Agreement for the Mutual Recognition of Mobile Crane Operators Licenses’ afgesloten. ECOL stelt eisen aan de training, de opleiders en exameninstellingen, waarbij opleiden en examineren onafhankelijk zijn van elkaar.

 

 1. Subsidiebedragen (branchekwalificerende) opleidingen

Het subsidiebedrag (per deelnemer) voor onderstaande opleidingen is aangepast:

 • Veiligheidsadviseur Wegvervoer van € 400 naar € 350
 • Veiligheidsadviseur Wegvervoer hercertificering van € 400 naar € 350
 • Lading zekeren van € 150 naar € 125
 • Wegvervoer Goederen deel 1 van € 250 naar € 225
 • Criminaliteitspreventie van € 100 naar € 75
 • Fysieke belasting van € 100 naar € 75

 

Voor 2021 is er - in het kader van het crisisplan - een tijdelijke verhoging van de subsidiebedragen op een aantal branchekwalificerende opleidingen. Zie hiervoor de nieuwe brochure voor 2021, of bekijk alle opleidingen op www.soobsubsidiepunt.nl

 

 1. Nieuwe opleidingen (verhuisopleidingen)
 • Art Handling Intern Transport: basiscursus hanteren en transporteren van objecten.
 • Art Handling Extern Transport: vervolgcursus transporten objecten op de weg, in de lucht en ter zee.
 • Hanteren van Verpakkingen: basiscursus voor verhuizers die objecten niet inpakken of losse objecten onverpakt vervoeren.

 

 1. Vervallen:
 • Terminaltrekker. Dit certificaat is inmiddels ingehaald door het T-rijbewijs. Dit rijbewijs geldt voor alle tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS).

 

 1. Subsidie voor themagerichte opleidingen - Praktijkdag code 95

Er is een subsidie van € 75,- beschikbaar voor de praktijkdag in het kader van code 95.

 

 1. Subsidie voor themagerichte opleidingen - Veiligheid

De sector kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en geweld. Ook voor 2021 geldt hiervoor een subsidiemogelijkheid. Dit heeft betrekking op BBS, fysieke belasting, criminaliteitspreventie en sociale veiligheid. Ook voor enkele branchekwalificerende opleidingen, die worden afgesloten met een examen, geldt extra hoge subsidie.

 

 1. Subsidie Zijinstroom voor nieuwe chauffeurs en Doorstroom voor nieuwe chauffeurs en nieuwe kraanmachinisten

Ook in 2021 blijft het opleiden tot nieuwe chauffeurs één van de speerpunten van SOOB. Daarom verstrekt SOOB in 2021 subsidie voor het opleiden van zowel zijinstromers als doorstromers.

 • SOOB verstrekt 65% subsidie op het lesgeld op alle deelopleidingen van de rijopleiding voor het opleiden van bestaand personeel tot chauffeur (doorstroom).
 • Voor het opleiden van zijinstromers tot chauffeur verstrekt SOOB 50% subsidie op het lesgeld op alle onderdelen van de rijopleiding.
 • In het doorstroom traject voor nieuwe machinisten mobiele kraan en nieuwe machinisten mobiele torenkraan verstrekt SOOB 65% op het lesgeld van de betreffende opleidingen.

 

 1. Projectsubsidie Verhuisopleidingen

Ook in 2021 kunnen nieuwe medewerkers versneld worden opgeleid (instroom) voor de functies Inboedel- en projectverhuizer, Voorman inboedel- en projectverhuizer en Handyman, Meubelbezorger, Art Handling, Hanteren van Verpakkingen en Verhuisliftencursus. leidend tot een erkend diploma. In 2021 wordt hiervoor aan werkgevers hiervoor een extra SOOB-subsidie verstrekt € 125,- per medewerker, per opleiding.

Het principe is dat de aanvraag nieuwe medewerkers betreft, die tussen 1 januari tot en met 31 december 2021 bij de aanvrager in dienst zijn gekomen. Wij vragen daarvan een bewijs, namelijk een afschrift van de loonstrook, waaruit blijkt dat aan het principe is voldaan.

 

 1. Subsidieregeling voor examens

Gecertificeerde exameninstellingen kunnen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van examen van een door SOOB gesubsidieerde opleiding.  Klik hier voor meer informatie.

 

 1. Subsidieplafonds 2021

Voor de verschillende categorieën opleidingen zijn de volgende plafonds ingesteld:

 

Basiskwalificatie Chauffeur GV - Zijinstroom 2021

€     705.000

 

 

Basiskwalificatie Chauffeur GV - Doorstroom 2021

€  1.800.000

 

 

Basiskwalificatie Chauffeur GV – Vakbekwaamheid

€    275.000

 

 

Verticaal Transport – Doorstroom 2021

€      90.000

 

 

Subtotaal

€ 2.870.000

 

 

 

 

 

 

Branche kwalificerend ADR

 

€    545.000

 

Branche kwalificerend - overig

 

€ 1.130.000

 

Themagerichte scholing Praktijkdag nascholing

 

€    530.000

 

Themagerichte scholing Veiligheid

 

€ 1.415.000

 

Verticaal transport

 

€    530.000

 

Subtotaal

 

€ 4.150.000

 

 

 

 

 

Algemeen subsidieplafond (totaal beschikbaar)

 

 

€ 7.020.000

 

 

 

 1. Subsidiereglementen en Certificatieschema’s 2021

Voor 2021 zijn de subsidiereglementen aangepast. Bepalend zijn de teksten uit het subsidiereglement. U treft ze aan op de website van SOOB Subsidiepunt.

 • Graag uw aandacht voor artikel 10.2 inzake presentie van online trainingen.

 

 

Certificatieschema’s 2021:

Voor Exameninstelling Transport & Logistiek  

 • Graag uw aandacht voor 3.5 Eisen te stellen aan het certificaat/diploma