Opleiden in 2020 met SOOB-subsidie

Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert SOOB het volgen van opleidingen en trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Ook in 2020 maakt SOOB zich daar sterk voor.
Bij SOOB Subsidiepunt kunt u terecht voor subsidie op:
 • branchekwalificerende opleidingen
 • opleidingen voor code 95
 • opleidingen op het gebied van veiligheid
 • middenkader opleidingen
 • logistieke opleidingen
 • verticaal transport opleidingen
 • subsidie voor zijinstroom en doorstroom voor nieuwe chauffeurs en kraanmachinisten


Klik hier
voor de brochure met het opleidingsoverzicht

Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen aan in het subsidie-aanbod en reglementen.

Het subsidiebedrag (per deelnemer) voor deze opleidingen is aangepast:
 • Chauffeur Autolaadkraan Laden en Lossen van € 100 naar € 75
 • Sociale Veiligheid en omgaan met stress van € 100 naar € 75
 • Machinist Verreiker met Hijsfunctie van € 1.000 naar € 900
 • Veiligheidscertificaat Reachtruck – 2 dagdelen van € 125 naar € 100
 • Machinist Mobiele Kraan van € 1.500 naar € 1.250
 • Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap van € 500 naar € 750
 • Veiligheidsadviseur Wegvervoer van € 250 naar € 400
 • Veiligheidsadviseur Wegvervoer Hercertificering van € 250 naar € 400
 • Projectleider Projectverhuizen van € 1.140 naar € 1.250.

De overige subsidiebedragen zijn gehandhaafd op hetzelfde niveau als in 2019.

Branche-examen Ladingzekeren
Het branche-examen Ladingzekeren is nu een papieren examen, maar zal in 2020 worden vervangen door een digitaal examen. Wij houden u op de hoogte.

Subsidie voor themagerichte opleidingen - Praktijkdag code 95
Er is een subsidie van € 75,- beschikbaar voor de praktijkdag in het kader van code 95. Voor deze categorie mag eenmaal subsidie per praktijkdag per kalenderjaar aangevraagd worden.

Subsidie voor themagerichte opleidingen - Veiligheid
De sector kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en geweld. Ook voor 2020 geldt hiervoor een subsidiemogelijkheid. Dit heeft betrekking op de VCA, BBS, fysieke belasting, criminaliteitspreventie en sociale veiligheid en. Ook voor enkele branchekwalificerende opleidingen, die worden afgesloten met een examen, geldt extra hoge subsidie.
Voor deze categorie mag eenmaal subsidie per opleiding per kalenderjaar aangevraagd worden.

Basisveiligheid VCA – 2 dagdelen

€ 100,-

Basisveiligheid VCA – 4 dagdelen

€ 150,-

Fysieke belasting

€ 100,-

Criminaliteitspreventie

€ 100,-

Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety

€ 100,-

Sociale Veiligheid en omgaan met stress

€ 75,-

Een aantal branchekwalificerende opleidingen blijft in aanmerking komen voor extra hoge subsidies:

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 2 dagdelen

€ 125,-

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 4 dagdelen

€ 200,-

Veiligheidscertificaat Reachtruck – 2 dagdelen

€ 100,-

Veiligheidscertificaat Reachtruck – 4 dagdelen

€ 200,-

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck hercertificering

€ 100,-

Veiligheidscertificaat Reachheftruck hercertificering

€ 100,-

Vakbekwaamheid Vorkheftruck hercertificering

€ 125,-

Vakbekwaamheid Reachtruck hercertificering

€ 125,-

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen

€ 300,-

Veiligheidsadviseur Wegvervoer

€ 400,-

Veiligheid voor Tankreinigers

€ 225,-

Lading zekeren

€ 150,-


Subsidie Zijinstroom voor nieuwe chauffeurs en Doorstroom voor nieuwe chauffeurs en nieuwe kraanmachinisten
Ook in 2020 blijft het opleiden tot nieuwe chauffeurs en kraanmachinisten één van de speerpunten van SOOB. Daarom verstrekt SOOB in 2020 subsidie voor het opleiden van zowel zijinstromers als doorstromers.
 • SOOB verstrekt 65% subsidie op het lesgeld op alle deelopleidingen van de rijopleiding voor het opleiden van bestaand personeel tot chauffeur (doorstroom). Het maximale subsidiebedrag per deelnemer Doorstroom is € 4.550,00.
 • Voor het opleiden van zijinstromers tot chauffeur verstrekt SOOB 50% subsidie op het lesgeld op alle onderdelen van de rijopleiding. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer Zijinstroom is € 3.500,00.
 • In het doorstroom traject voor nieuwe machinisten mobiele kraan en nieuwe machinisten mobiele torenkraan verstrekt SOOB 65% op het lesgeld van de betreffende opleidingen. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer Machinist Mobiele kraan is € 7.225,00. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer Machinist Mobiele Torenkraan is € 6.975,00.
Projectsubsidie Instroom Verhuizers
Ook in 2020 kunnen nieuwe medewerkers versneld worden opgeleid (instroom) voor de functies Inboedel- en projectverhuizer, Voorman inboedel- en projectverhuizer en Handyman, leidend tot een erkend diploma. In 2020 wordt hiervoor aan werkgevers hiervoor een extra SOOB-subsidie verstrekt € 125,- per medewerker, per opleiding.
Het principe is dat de aanvraag nieuwe medewerkers betreft, die tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bij de aanvrager in dienst zijn gekomen. Wij vragen daarvan een bewijs, namelijk een afschrift van de loonstrook, waaruit blijkt dat aan het principe is voldaan.

Subsidieplafonds 2020
Voor de verschillende categorieën opleidingen zijn de volgende plafonds ingesteld:

Basiskwalificatie Chauffeur GV - Zijinstroom 2020

€ 2.300.000

 

 

Basiskwalificatie Chauffeur GV - Doorstroom 2020

€ 2.000.000

 

 

Verticaal Transport – Doorstroom 2020

€    180.000

 

 

Subtotaal

€ 4.480.000

 

 

 

 

 

 

Branche kwalificerend ADR

 

€    615.000

 

Branche kwalificerend - overig

 

€ 1.275.000

 

Themagerichte scholing Praktijkdag nascholing

 

€    600.000

 

Themagerichte scholing Veiligheid

 

€ 1.600.000

 

Verticaal transport

 

€    675.000

 

Subtotaal

 

€ 4.765.000

 

 

 

 

 

Algemeen subsidieplafond (totaal beschikbaar)

 

 

€ 9.245.000

 

Subsidiereglementen en Certificatieschema’s 2020
Volgen z.s.m.