Locatie Adres Postcode Plaats Telefoon Website Email
TLN Opleidingen Boris Pasternaklaan 22 2719DA ZOETERMEER 0884567567 www.tln.nl/opleidingen consultancy@tln.nl

Opleidingen per categorie

SOOB - Themagerichte scholing Veiligheid
U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie
Criminaliteitspreventie U07-1
SOOB - Verplichte nascholing (code 95)
U23-1 Digitale tachograaf en boordcomputers
Powered by: Gilde-BT