Nieuwe Examenstructuur Theorie-examens C

Met ingang van 1 juli 2022 wijzigt de structuur voor de theorie-examens C. De huidige theorie-examens C RV1, V2C en V3C worden vanaf 1 juli vervangen door RVM1-C, VM2 en VM3. Met een overgangsfase tot 1 september 2022.

Inmiddels kunnen aanvragen ingediend worden voor deze nieuwe modules RVM1-C, VM2 en VM3.

Tot 1 september kunnen er nog aanvragen gedaan worden voor de oude modules. Daarna kan dit niet meer en kan alleen de aanvraag nog compleet gemaakt worden.

Uit een benchmark is gebleken dat de opleidingsduur van zowel RVM1-C als VM2 niet- of nauwelijks wijzigt. Dus blijft ook de SOOB subsidie ongewijzigd. Alleen de module VM3 zal meer uitgebreid worden. Het SOOB subsidiebedrag is hierop dan ook aangepast.