Nieuwe branche-examen/toetsmatrijs voor VCH

CBR/CCV is al een aantal jaren gestopt met examineren van onder andere VCH, geconditioneerd vervoer, sierteelt, terminaltrekker etc. Toen CBR/CCV zich had teruggetrokken uit de markt van niet-wettelijke beroepsexamens van transport en logistiek is ook een deel van de norm verdwenen voor gespecialiseerde branche examens. Dit is voor sociale partners aanleiding geweest om STL de regierol te geven op de ontwikkeling van branche examens.

Wat betekent dit voor u praktisch?

Voor de volgende opleidingen:

  • STL Veiligheidscertificaat heftruck
  • STL Veiligheidscertificaat reachtruck

zijn nieuwe eindtermen opgesteld. U ziet dat we bovendien de namen van de opleidingen hebben aangepast.


Daarnaast is ook de naam van de volgende opleiding aangepast:

  • STL Ladingzekeren


HIerbij de betreffende documenten:
- Examenreglement STL Ladingzekeren
- Handboek examinering STL Ladingzekeren
- Toetsmatrijs theorie-examen STL Ladingzekeren

- Handleiding Examinering STL Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en Reachtruck
- STL Branchestandaard Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en Reachtruck
- Toetsmatrijs STL Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en Reachtruck


Per 1 oktober 2021 komen alleen de opleidingen met deze nieuwe namen voor SOOB subsidie in aanmerking.

Voor wat betreft de implementatie van STL Veiligheidscertificaat hef- reachtruck het volgende:

  • De erkenningen van de huidige opleidingsnamen worden per 30 september 2021 beëindigd.
  • De erkenningen van de nieuwe opleidingsnamen gaan in per 1 oktober 2021.
  • Vanaf 1 oktober worden de nieuwe examens gehanteerd.
  • Aangezien de aanvragen 3 maanden van tevoren kunnen worden ingediend, kan bij opleidingen aangevraagd tussen 30 september en 31 december 2021 een oude opleidingsnaam worden toegevoegd op een certificaat nieuwe opzet.

De examens zullen deels worden aangepast, maar u kunt de bestaande heftruckboeken blijven gebruiken, als u al boeken wilt gebruiken.

De examens vakbekwaamheid vorkheftruck en reachtruck komen te vervallen.

Wij hopen en verwachten dat we met deze aanpassing de kwaliteitsborging van enkele branche examens te kunnen versterken.