Projectsubsidie Instroom Verhuizers weer mogelijk

Nieuwe medewerkers kunnen weer versneld worden opgeleid (instroom) voor de functies Inboedel- en projectverhuizer, Voorman inboedel- en projectverhuizer en Handyman, leidend tot een erkend diploma. Nieuw is dat de opleiding Meubelbezorger nu ook onder deze projectsubsidie valt.

Er wordt een extra SOOB-subsidie verstrekt € 125,- per medewerker, per opleiding. Het principe is dat de aanvraag nieuwe medewerkers betreft, die tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bij de aanvrager in dienst zijn gekomen. Wij vragen daarvan een bewijs, namelijk een afschrift van de loonstrook, waaruit blijkt dat aan het principe is voldaan.