Per 1 juli aanpassingen opleidingen in SOOB Subsidiepunt

 

Opleidingen voor het verhuisbedrijf

  • Nieuwe module Communicatie afgesloten met een examen.
  • Herziene opleiding Voorman Inboedelverhuizer
  • Aanpassing subsidiebedragen opleidingen voor het verhuisbedrijf per 1 juli 2019 (i.p.v. 1 januari 2019).
    De aanpassingen hebben geen effect op reeds ingediende Aanvragen op basis waarvan een Subsidiereservering is afgegeven. 


Opleiding

Subsidiebijdrage per 1 juli

Inboedelverhuizer

  550

Voorman inboedelverhuizer

  530

Projectverhuizer

  550

Voorman projectverhuizer

  665

Projectleider projectverhuizen

1140

Handyman

  360

Vervolg Export packer

  350

Export packer

  170

ICT verhuizer

  160

Handyman NEN 3140

  180

Module Communicatie

  140

 

Subsidiebedrag Lading zekeren verhoogd per 1 juli 2019

In het kader van het thema Veiligheid wordt met ingang van 1 juli 2019 de branchekwalificerende opleiding Lading zekeren van € 75,- naar € 150,- verhoogd. Voor wat betreft “Lading zekeren” ligt hier ook een sterke relatie met Veiligheid. Een groot aantal ongevallen gebeurt door omvallen vanwege een schuivende lading. Ladingzekering is daarom altijd nodig en van belang voor chauffeur en andere weggebruikers. De opleiding dient te worden afgesloten met het branche-examen Lading zekeren. Voor meer informatie klik hier.