Verscherping controle oneigenlijk gebruik SOOB-subsidies

Om oneigenlijk gebruik van subsidie te voorkomen, intensiveert SOOB de handhaving van het subsidiereglement.
Lees verder