Veel gestelde vraag over verwerking persoonsgegevens

Maakt u als werkgever of opleider gebruik van het SOOB-subsidiepunt? Dan is een verwerkingsovereenkomst, in het kader van verwerking van persoonsgegevens, niet nodig. We lichten u graag toe waarom dit zo is:

Het Sectorinstituut heeft in het kader van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot SOOB-subsidie te gelden als verantwoordelijke in de zin van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij bepalen in dat kader (zelfstandig) het doel en de middelen voor de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens. Zowel in de Reglementen van Branchekwalificerende en themagerichte opleidingen 2018 als Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) 2018 is dat onder artikel 12 (geheimhouding) opgenomen. Wij bepalen ook de bewaartermijn.

Daarnaast wordt in de het reglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) 2018 ook nog om een werknemers- en werkgeversverklaring gevraagd. In beide verklaringen gaat in principe de werknemer akkoord met de verwerking binnen het SOOB-Subsidiepunt.

Een verwerkingsovereenkomst is alleen nodig als het Sectorinstituut als ‘verwerker’ (bewerker) zou kunnen worden gekwalificeerd van de desbetreffende werkgevers of opleiders. Dat is in dit geval niet zo. O.a. door het SOOB-Subsidiereglement en de werknemer- en werkgeversverklaring. De subsidiereglementen zijn daarom in dit verband voldoende.